مجرای اصلی پانکراسی
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
پاپیلای بزرگ دوازدهه
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مجرای فرعی پانکراس


Accessory pancreatic duct :
Or Santorini is the smaller and less constant pancreatic duct in comparison with the main pancreatic duct

:مجرای فرعی پانکراس
یا مجرای سانتورینی، مجرایی است که در مقایسه با مجرای اصلی کوچکتر و کم اهمیت تر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *