کانال ساکرال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
رباط طولی قدامی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

بال استخوان خاجی


Ala (wing) of sacrum :
Is the upper part of the lateral part of sacrum, lateral to the first sacral vertebra

:بال استخوان خاجی
بخش فوقانی سطح خارجی ساکروم است که در خارج اولین مهره ساکروم قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *