شاخ قدامی عصب نخاعی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
زنجیره سمپاتیک
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ریشه قدامی (شکمی یا حرکتی) نخاع
Anterior(ventral or motor) root:
The anterior projection of the spinal cord that composed of axons of motor neurons

: ریشه قدامی (شکمی یا حرکتی) نخاع
برآمدگی قدامی طناب نخاعی که از آکسون های نورون های حرکتی تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *