مهره اطلس
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
رویه های مفصلی فوقانی و تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مهره اکسیسAxis :
Is the second cervical vertebra, commonly called C2. The most distinctive characteristic of this bone is the strong odontoid process known as the dens, which rises perpendicularly from the upper surface of the body

:مهره اکسیس
دومین مهره گردنی است که سی ۲ نامیده می شود. مهمترین مشخصه آن زائده دندانی محکمی است که دنس نامیده می شود و به صورت عمودی از قسمت فوقانی تنه بیرون زدگی یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *