فوندوس معده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
اسفنکتر پیلور
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

تنه ی معده


Body of the stomach :The main part of the stomach, between the upper and lower parts

قسمت اصلی معده است که مابین قسمت فوقانی و تحتانی معده قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *