شریان ایلیاک خارجی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان مزانتریک فوقانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تنه ی سلیاکCeliac trunk :
Is a major visceral artery in the abdominal cavity supplying the foregut. It arises from the abdominal aorta and commonly gives rise to three branches: left gastric artery, splenic artery, and common hepatic artery

:تنه ی سلیاک
شریان احشایی اصلی تامین کننده ی خون پیشین روده در حفره شکم است. این تنه از آئورت شکمی منشا گرفته و سه شاخه معدی چپ، طحالی و کبدی مشترک از آن جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *