شریان گاسترودئودنال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان کبدی خاص
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان کبدی مشترک


Common hepatic artery :
Is one of the final branches of the celiac artery. It supplies oxygen-rich blood to the liver, pylorus, pancreas, and duodenum

:شریان کبدی مشترک
یکی از شاخه های انتهایی تنه سلیاک است که مسئول خونرسانی کبد، پیلور، پانکراس و دوازدهه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *