شریان سینه ای داخلی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
سوراخ بین مهره ای
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

گانگلیون ریشه خلفی (نخاعی)
Dorsal root(spinal) ganglion:
Contains the cell bodies of sensory neurons that bring information from the periphery to the spinal cord

: (نخاعی)گانگلیون ریشه خلفی
از اجسام سلولی نورون های حسی تشکیل شده که اطلاعات را از محیط به طناب نخاعی منتقل می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *