شریان ایلیاک داخلی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تنه ی سلیاک
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان ایلیاک خارجیExternal iliac artery :
Is the larger of the two terminal branches of the common iliac artery

:شریان ایلیاک خارجی
شاخه انتهایی بزرگتر شریان ایلیاک مشترک است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *