شریان مزانتریک تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان کبدی مشترک
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان گاسترودئودنال


Gastroduodenal artery :
Is a terminal branch of the common hepatic artery which supplies the pylorus and proximal part of the duodenum, and indirectly to the pancreatic head

:شریان گاسترودئودنال
شاخه انتهایی شریان کبدی مشترک است که خونرسانی پیلور، بخش پروگزیمال دئودنوم و به صورت غیر مستقیم سر پانکراس را بر عهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *