زائده آکرومیون
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
سطح قدامی کتف
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

حفره گلنوئید


Glenoid fossa :The hollow at the scapula into which fits the humerus to make the shoulder joint

حفره گلنوئید: حفره ای در کتف که در آن استخوان بازو قرار می گیرد تا مفصل شانه را بسازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *