انحنای کوچک معده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
چادرینه ی بزرگ
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

انحنای بزرگ معده


Greater curvature : Is the boundary of the stomach that forms a long usually convex curve on the left from the opening for the esophagus to the opening into the duodenum

کناره ای از معده است که معمولا یکانحنای محدب و طویل را روی سمت چپ معده تشکیل می دهد که از دهانه ی مری تا دهانه ی دوازده ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *