انحنای بزرگ معده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
بریدگی زاویه ای
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

چادرینه ی بزرگ


Greater omentum : Is a large apron-like fold of visceral peritoneum that hangs down from the stomach

چین بزرگ پیش بندی شکل از صفاق احشایی است که از معده به پایین آویزان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *