بریدگی فوق کتفی
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
تکمه بزرگ
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

سراستخوان بازو


Head of humerus :The upper rounded extremity fitting into the glenoid cavity of the scapula

سراستخوان بازو: قسمت انتهایی فوقانی گرد که در حفره گلنوئید کتف قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *