ناودان میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
جسم بادامی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

اینسولا


iInsula :

Is in the center of the cerebral hemisphere that is situated deeply between the lips of the sylvian fissure

: اینسولا

در مرکز نیمکره مغز قرار داشته و در عمق لبه های شیار سیلوین واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *