خم دئودنوژژنال
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
فرنولوم دریچه ی ایلئوسکال
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

دریچه ی ایلئوسکال


Ileocecal valve :Is a sphincter muscle valve that separates the small intestine and the large intestine

دریچه ای عضلانی است که روده ی کوچک را از روده ی بزرگ جدا میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *