شریان کولیک راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان کولیک چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان ایلئوکولیک


Ileocolic artery :
Is the lowest branch of the superior mesenteric artery that runs obliquely to the ileocecal junction

:شریان ایلئوکولیک
پایین ترین شاخه شریان مزانتریک فوقانی است که به صورت مایل به سمت ایلئوسکال حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *