شریان سیرکومفلکس ایلیاک عمقی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ورید پورتال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان اپیگاستریک تحتانی


Inferior epigastric artery :
Arises from the external iliac artery behind the inguinal ligament

:شریان اپیگاستریک تحتانی
از شریان ایلیاک خارجی در پشت رباط اینگوینال جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *