شریان مزانتریک فوقانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان گاسترودئودنال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان مزانتریک تحتانیInferior mesenteric artery :
Arises from the abdominal aorta at the level of L3, supplying the large intestine from the left colic flexure to the upper part of the rectum

:شریان مزانتریک تحتانی
از آئورت شکمی در سطح مهره ی سوم کمری منشا گرفته و خونرسانی روده بزرگ را از خم کولیک چپ تا قسمت فوقانی رکتوم تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *