شریان ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان مثانه ای فوقانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان مثانه ای تحتانی


Inferior vesical artery :
Arises as one of the lower branches from the anterior trunk of the internal iliac artery. It passes medially along the pelvic floor to the fundus of the bladder

:شریان مثانه ای تحتانی
به عنوان یکی از شاخه های تحتانی ازتنه قدامی شریان ایلیاک داخلی منشا می-گیرد. این شریان به سمت داخل در طول کف لگن به سمت فوندوس مثانه طی مسیر می¬کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *