تکمه کونئاتوس
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
کولیکولوس صورتی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

شکاف واسطه ای (بینابینی)


Intermediate fissure:At the posterior surface of medulla oblongata, the fasciculus gracilis and fasciculus cunestus are separated by the posterior intermediate fissure

: شکاف واسطه ای (بینابینی)

در سطح خلفی بصل النخاع فاسیکولوس گراسیلیس و فاسیکولوس کونئاتوس توسط شکاف واسطه ای(بینابینی) از هم جدا می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *