شریان های ایلیاک مشترک
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان ایلیاک خارجی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان ایلیاک داخلیInternal iliac artery :
Is the smaller terminal branch of the common iliac artery. It supplies the pelvic walls, pelvic viscera, external genitalia, perineum, buttock and medial part of the thigh. It divides into two trunks called anterior and posterior

:شریان ایلیاک داخلی
شاخه ی انتهایی کوچکتر شریان ایلیاک مشترک است که خون رسانی دیواره لگن، احشا لگنی، دستگاه تناسلی خارجی، پرینه، نشیمنگاه و سطح داخلی ران را تامین می کند. این شریان به دو تنه قدامی و خلفی تقسیم می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *