فرورفتگی کولیک طحال
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
شبکه وریدی رکتال خارجی
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

شبکه وریدی رکتال داخلی


Internal rectal venous plexus :
Presents a series of dilated pouches which are arranged in a circle around the tube, immediately above the anal orifice, and are connected by transverse branches

:شبکه وریدی رکتال داخلی
تعدادی از کیسه های متسع شده هستند که به شکل حلقه ای درست در بالای سوراخ مقعدی قرار گرفته اند و توسط شاخه های عرضی به هم متصل هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *