سگمان های لوب تحتانی ریه چپ
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شریان های کلیوی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

کلیهKidneys :
Are two bean-shaped organs, each about the size of a fist. They are located just below the rib cage, one on each side of your spine

:کلیه
دو ارگان لوبیایی شکل بوده و هرکدام به اندازه ی یک مشت هستند و درست در زیر قفسه سینه در هر دو طرف ستون مهره ها قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *