ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
حفره رادیال
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی


Lateral supracondylar ridge :The lower part of the lateral border of the body of the humerus forms a prominent, rough margin

ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی: بخش پایینی کنار خارجی تنه بازو است که یک حاشیه خشن و برجسته ای را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *