خم کولیک راست
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
تنیا امنتالیس
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

خم کولیک چپ


Left colic flexure :Or splenic flexure is the bend in the large intestine in the left upper quadrant of the abdomen as the transverse colon continues as the descending colon

یا خم طحالی، یک خمیدگی در روده ی بزرگ در قسمت یک چهارم فوقانی چپ شکم است که در آنجا کولون عرضی به عنوان کولون نزولی امتداد می یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *