کانال پیلور
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
انحنای بزرگ معده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

انحنای کوچک معده


Lesser curvature:Is extending between the cardiac and pyloric orifices, forms the right or medial border of the stomach

مابین سوراخ های کاردیاک و پیلوری قرار دارد و کناره داخلی یا راست معده را تشکیل میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *