رباط وریدی
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
لوب مربعی کبد
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط ترس (رباط گرد کبدی)


ligamentum teres :
Is a degenerative string of tissue that exists in the free edge of the falciform ligament of the liver

:رباط ترس (رباط گرد کبدی)
نوار تحلیل رفته ای از بافت است که در کناره ی آزاد رباط داسی شکل کبد قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *