حفره ی بیضی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دهانه بزرگ سیاهرگ تحتانی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

لیمبوس حفره ی بیضی


Limbus of fossa ovalis:
Is the pronounced anterosuperior margin of the fossa ovalis within the right side of the interatrial septum

:لیمبوس حفره ی بیضی
لبه ی قدامی-فوقانی برجسته حفره بیضی در سمت راست دیواره ی بین دهلیزی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *