پیشابراه پروستاتیک
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
پیشابراه آلتی (اسفنجی)
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

پیشابراه غشائی


Membranous urethra:
Is situated between the layers of the urogenital diaphragm and that connects the parts of the urethra passing through the prostate gland and the penis

:پیشابراه غشائی
در داخل دیافراگم اوروژنیتال قرار گرفته و پیشابراه پروستاتی را به پیشابراه آلتی متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *