مزوکولون عرضی
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
هاستراهای کولون
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مزوسیگموئید


Mesosigmoid : The mesentery that attaches the sigmoid colon to the posterior abdominal wall

مزویی است که کولون سیگموئید را به جدار خلفی شکم متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *