عصب اینفراتروکلئار
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
غضروف تیروئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عصب نازوسیلیاری


Nasociliary nerve :
A branch of the ophthalmic nerve and is more deeply placed

:عصب نازوسیلیاری
شاخه ی خارجی و بزرگتر عصب فرونتال است که پلک فوقانی، پوست پیشانی و اسکالپ راعصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *