عضلات شانه ای
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
حفره ی بیضی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دهانه بزرگ سیاهرگ فوقانی


Opening of SVC :
The direction of the orifice of the SVC is downward and forward. Its opening has no valve

:دهانه بزرگ سیاهرگ فوقانی
جهت دهانه بزرگ سیاهرگ فوقانی به سمت پایین و قدام است. دهانه این سیاهرگ دریچه ای ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *