عصب تروکلئار
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب پیشانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب افتالمیک


Ophthalmic nerve :
Is the first branch of the trigeminal nerve and divides into three branches: Frontal branch, lacrimal branch and nasociliary branch

:عصب افتالمیک
اولین شاخه عصب سه قلو است و به سه شاخه تقسیم می شود: شاخه پیشانی، شاخه اشکی و شاخه نازوسیلیاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *