قله ی جنب
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
ریه ها
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

جنب جداری


Parietal pleura:
Is the outer membrane which is attached to the inner surface of the thoracic cavity. It also separates the pleural cavity from the mediastinum

:جنب جداری
لایه ی خارجی از پرده ی جنب است که به سطح داخلی حفره ی قفسه ی سینه متصل شده و حفره ی جنب را از مدیاستینوم جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *