شریان های فرنیک تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان های کمری
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان های کلیوی


Renal artery :
Normally arises off the abdominal aorta, immediately below the superior mesenteric artery, and supply the kidneys with blood

:شریان های کلیوی
معمولا از آئورت شکمی، درست پایین شریان مزانتریک فوقانی، منشا می گیرند و خون کلیه ها را تامین می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *