گوشک چپ
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
بطن راست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

گوشک راست


Right auricle:
Is a small, cone-shaped pouch which comes out from the upper and front part of the atrium and overlaps the root of the aorta

:گوشک راست
کیسه مخروطی و کوچکی است که از قسمت بالا و جلویی دهلیز راست بیرون زدگی یافته است و ریشه آئورت را می پوشاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *