تنیا کولی
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
خم کولیک چپ
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

خم کولیک راست


Right colic flexure :Or hepatic flexure is the sharp bend between the ascending colon and the transverse colon

یا خمکبدی، خمیدگی تیزی است که مابین کولون صعودی و کولون عرضی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *