پنجره ی بیضی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
پرده صماخ ثانویه
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

پنجره ی گرد


Round window :
One of the two openings from the middle ear into the inner ear which sealed by the secondary tympanic membrane

:پنجره ی گرد
یکی از دو سوراخی که بین گوش میانی و داخلی قرار دارد و توسط پرده صماخ ثانویه پوشانده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *