عصب رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب سیاتیک
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب صافنوس
Saphenous nerve:
Is the largest cutaneous branch of the femoral nerve. It is a strictly sensory nerve, and has no motor function. It descends in the leg along with the great saphenous vein supplying the skin of the medial side of the leg and foot

:عصب صافنوس
بزرگترین شاخه جلدی عصب رانی است. این عصب کاملاً حسی است و هیچ عملکرد حرکتی ندارد. به همراه ورید صافنوس بزرگ درپا حرکت می کند و حس پوست قسمت داخلی ساق و پا را تأمین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *