سگمان های لوب فوقانی ریه ی چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
کلیه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سگمان های لوب تحتانی ریه چپ


Segments of lower lobe of left lung:
The left lower lobe consists of four segments: superior (apical) and 3 basal segments (anteromedial, posterior and lateral)

:سگمان های لوب تحتانی ریه چپ
لوب تحتانی ریه چپ از چهارسگمان تشکیل شده است: فوقانی (راسی) و ۳ سگمان قاعده ای (قدامی-داخلی، خلفی و خارجی)

7 دیدگاه ها

  1. Viel Glück in Ihrem Blog, wie ich weiterhin regelmäßig zu folgen. Carlie Cletis Herod

  2. erotik گفت:

    Diese shoulds die beste Sammlung von Website bloggen ich je herausgefunden . Louise Dickie Valaree

  3. erotik izle گفت:

    Hello and thank you for this blog is a true inspiration.. Rosamund Mahmud Anna-Diana

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *