شریان رکتال فوقانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان گنادال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان های سیگموئید


Sigmoid arteries :
Are branches, between two-to-four, of the inferior mesenteric artery and supply the sigmoid colon

:شریان های سیگموئید
دو تا چهار شاخه شریانی هستند که از شریان مزانتریک تحتانی جدا شده و کولون سیگموئید را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *