شریان کبدی خاص
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان پانکراتیکودئودنال قدامی فوقانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان طحالی


Splenic artery :
Is the blood vessel that supplies oxygenated blood to the spleen. It branches from the celiac trunk, and follows a course superior to the pancreas

:شریان طحالی
شریانی است که خون اکسیژن دار را به طحال می فرستد. این شریان از تنه ی سلیاک منشأ میگیرد و از بالای پانکراس عبور میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *