تنه ی سلیاک
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان مزانتریک تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان مزانتریک فوقانیSuperior mesenteric artery :
Arises from the anterior surface of the abdominal aorta, just inferior to the origin of the celiac trunk, and supplies the intestine from the lower part of the duodenum through two-thirds of the transverse colon, as well as the pancreas

:شریان مزانتریک فوقانی
از سطح قدامی آئورت شکمی درست پایین مبدا تنه سلیاک منشا میگیرد و خونرسانی روده کوچک را از بخش پایینی دئودنوم تا دو سوم کولون عرضی به علاوه ی پانکراس تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *