۱۳۹۸/۰۷/۲۰

آپونوروز کف دست

Palmar aponeurosis: Lies immediately deep to the subcutaneous tissue of the palm :آپونوروز کف دست بلافاصله در عمق بافت زیرجلدی کف دست قرار می گیرد