بازوی بلند استخوانچه سندانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

بازوی بلند استخوانچه سندانی

Long process of incus : Descends nearly vertically behind and parallel to the manubrium of the malleus, and, bending medialward. :بازوی بلند استخوانچه سندانی زائده تقریبا […]