تروکانتر بزرگتر (تروکانتر بزرگ) استخوان ران

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تروکانتر بزرگتر (تروکانتر بزرگ) استخوان ران

Greater trochanter (great trochanter) Of the femur: A powerful protrusion located at the proximal (near) and lateral (outside) part of the shaft of the femur :تروکانتر […]