درز بین ماگزیلاری

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

درز بین ماگزیلاری

Intermaxillary suture: Is a cranial suture, just below the anterior nasal spine, between the right and left maxillary bones درز بین ماگزیلاری: یک درز جمجمه ای […]