زائده ی بزرگتر استخوان هایوئید

۱۳۹۸/۰۱/۱۷

زائده ی بزرگتر استخوان هایوئید

Greater horn (cornu)of hyoid bone: The larger and more lateral of the two lateral projections on each side of the hyoid bone :زائده ی بزرگتر استخوان […]