ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی

Lateral supracondylar ridge :The lower part of the lateral border of the body of the humerus forms a prominent, rough margin ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی: بخش […]